Xin chào: Khách
Danh sách chính thức các lớp học phần bắt buộc (môn chung) và môn tự chọn HK1 2016-2017
acetazolamide cerebral edema acetazolamide blood brain barrier acetazolamide cerebral edema
nootropil piracetam nootropil 800 mg nootropil 800 mg
cheap abortion pill abortion pill price abortions cost
amoxicilline amoxicillin-rnp amoxicillin dermani haqqinda
i want to have an abortion abortion is murder debate on abortion
prescription savings cards cialis coupons online transfer prescription coupon
Ngày đăng : 30/08/2016 16:55:00
    

viagra weed and alcohol

is viagra and weed safe travelgofer.com

abilify

abilify open

cialis

cialis

benadryl and pregnancy third trimester

benadryl pregnancy safety

claritin pregnancy rating

claritin and pregnancy
Danh sách chính thức của các lớp học phần bắt buộc (môn chung) của các bậc Đại học (khóa 14, 15) và Cao đẳng (khóa 14, 15) và danh sách các lớp học phần tự chọn (chuyên ngành)

Danh sách CHÍNH THỨC dựa trên kết quả đăng ký đến hết ngày 12/8/2016.
1. Môn chung (bắt buộc)
a) File Excel - biểu mẫu nhập điểm
•Bậc đại học

»Đại học khóa 14
»Đại học khóa 15

•Bậc cao đẳng

»Cao đẳng khóa 14
»Cao đẳng khóa 15


b) File PDF
»Click để tải về

2. Môn chuyên ngành (tự chọn)
»Tải danh sách đại học
»Tải danh sách cao đẳng

• Lưu ý: Đã hết hạn đăng ký học phần, mọi thay đổi, bổ sung về lớp học phần sẽ không được chấp nhận.
} --%>