Xin chào: Khách
Thông báo danh sách các học phần môn chung (lớp HP) của HK 2, năm học 2022-2023
Ngày đăng : 05/01/2023 16:34:00
    
Lưu ý: Sinh viên phải theo học đúng lớp học phần đã đăng ký!
I. Bậc Cao đẳng khóa 21:
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTC1 Giảng viên: Trần Công Lượng
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTC2 Giảng viên: Đỗ Kim Dung
3. Pháp luật đại cương_PLC1 Giảng viên: Lâm Thanh Lộc
4. Pháp luật đại cương_PLC2 Giảng viên: Lâm Thanh Lộc
II. Bậc Cao đẳng khóa 22:
1. Những NLCB của CN Mác Lê nin 1_NC1 Giảng viên: Nguyễn Thị Thu Hạnh
2. Những NLCB của CN Mác Lê nin 1_NC2 Giảng viên: Nguyễn Thị Thu Hạnh
3. Tiếng Anh 2_AC1 Giảng viên: Lê Thị Diệu Lý
4. Tiếng Anh 2_AC2 Giảng viên: Lê Văn Sơn
III. Bậc Đại học khóa 20:
1. Lịch sử Đảng CSVN_LSĐ1 Giảng viên: Phạm Thị Hồng
2. Lịch sử Đảng CSVN_LSĐ2 Giảng viên: Phạm Thị Hồng
IV. Bậc Đại học khóa 21:
1. Chủ nghĩa xã hội khoa học_CND1 Giảng viên: Trần Công Lượng
2. Chủ nghĩa xã hội khoa học_CND2 Giảng viên: Trần Công Lượng
3. Chủ nghĩa xã hội khoa học_CND3 Giảng viên: Cao Xuân Tín
4. Chủ nghĩa xã hội khoa học_CND4 Giảng viên: Cao Xuân Tín
5. Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm THPT_TD1 Giảng viên: Võ Thị Thiều
6. Giáo dục học 1_GD1 Giảng viên: Trần Thị Kim Huệ
V. Bậc Đại học khóa 22:
1. Triết học Mác Lê nin_THD1 Giảng viên: Đinh Thị Thúy Kiều
2. Triết học Mác Lê nin_THD2 Giảng viên: Đinh Thị Thúy Kiều
3. Triết học Mác Lê nin_THD3 Giảng viên: Phùng Thị Phương Thảo
4. Triết học Mác Lê nin_THD4 Giảng viên: Phùng Thị Phương Thảo
5Tiếng Anh 2_AD1 Giảng viên: Nguyễn Huỳnh Diễm My
6. Tiếng Anh 2_AD2 Giảng viên: Võ Thị Kim Hoàng
7Tiếng Anh 2_AD3 Giảng viên: Nguyễn Thị Ngọc Liên
8Tiếng Anh 2_AD4 Giảng viên: Phạm Thị Thu Hương
CÁC TIN BÀI KHÁC
Danh sách, biểu mẫu nhập điểm (file Excel) của các lớp học phần bắt buộc (môn chung) và danh sách lớp các môn tự chọn HKII 2016-2017
terminating early pregnancy hummerseg.com.br abortion websites
how to get abortion chcemyprawdy.org abortion in canada
lilly coupons for cialis coupons for prescriptions prescription card discount
prescription savings cards drug coupon card transfer prescription coupon
naltrexone implant locations go vivitrol and drinking
naltrexone definition site uses of naltrexone
how much does naltrexone cost site natroxone
(07/02/2017 14:18:00)
Danh sách chính thức các lớp học phần bắt buộc (môn chung) và môn tự chọn HK1 2016-2017
nootropil piracetam nootropil 800 mg nootropil 800 mg
cheap abortion pill abortion pill price abortions cost
amoxicilline amoxicillin-rnp amoxicillin dermani haqqinda
i want to have an abortion abortion is murder debate on abortion
prescription savings cards cialis coupons online transfer prescription coupon
(30/08/2016 16:55:00)
} --%>