Xin chào: Khách
Danh sách, biểu mẫu nhập điểm (file Excel) của các lớp học phần bắt buộc (môn chung) và danh sách lớp các môn tự chọn HKII 2016-2017
where can you get an abortion blog.nick.mackechnie.co.nz sad abortion stories
terminating early pregnancy hummerseg.com.br abortion websites
how to get abortion chcemyprawdy.org abortion in canada
lilly coupons for cialis coupons for prescriptions prescription card discount
prescription savings cards drug coupon card transfer prescription coupon
naltrexone implant locations go vivitrol and drinking
naltrexone definition site uses of naltrexone
how much does naltrexone cost site natroxone
Ngày đăng : 07/02/2017 14:18:00
    
Danh sách lớp CHÍNH THỨC (khóa 13,14,15,16) cập nhật ngày 14/12/2016
 »Môn bắt buộc (môn chung)
 »Môn tự chọn (chuyên ngành)


BIỂU MẪU NHẬP ĐIỂM (FILE EXCEL) MÔN CHUNG
» Môn chung (học theo lớp sinh hoạt)
» Môn chung (học theo lớp học phần)
Lưu ý:
    - Trong biểu mẫu nhập điểm ở trên đã bao gồm danh sách các SV (chính quy, học chế tín chỉ - quy chế 43) học lại, học cải thiện điểm. Khi kết thúc môn GV chỉ cần nộp 1 bảng điểm, KHÔNG cần làm bảng điểm riêng như trước đây nữa.
     - Biểu mẫu nhập điểm của các môn chung (học theo lớp sinh hoạt): chỉ có danh sách của các lớp có SV (tín chỉ) học lại, học cải thiện điểm.
CÁC TIN BÀI KHÁC
Thời khóa biểu và phân phòng học học kỳ 2 năm học 2016-2017
vivitrol and drinking link low dose naltrexone online pharmacy
mometason herpes mometason furoate mometason ystad
(06/01/2017 10:08:00)
Danh sách chính thức các lớp học phần bắt buộc (môn chung) và môn tự chọn HK1 2016-2017
nootropil piracetam nootropil 800 mg nootropil 800 mg
cheap abortion pill abortion pill price abortions cost
amoxicilline amoxicillin-rnp amoxicillin dermani haqqinda
i want to have an abortion abortion is murder debate on abortion
prescription savings cards cialis coupons online transfer prescription coupon
(30/08/2016 16:55:00)
Báo giảng năm học 2016-2017
acetazolamide cerebral edema acetazolamide migraine acetazolamide cerebral edema
coupons for pharmacy canada pharmacy coupon code pharmacy cards
amoxicilline amoxicillin al 1000 amoxicillin dermani haqqinda
amoxicilline amoxicillin-rnp amoxicillin dermani haqqinda
pill abortion suction abortion about abortion
side effects of naltrexone implant tymejczyk.com naltroxone
neltrexone guitar-frets.com side effects of naltrexone low dose
mometason herpes mometason apoteket mometason ystad
(03/08/2016 10:13:00)
} --%>