Xin chào: Khách
THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HK 1 NĂM HỌC 2018-2019
Ngày đăng : 23/07/2018 16:03:00
    

Thời gian đăng ký học phần online (môn chung và môn tự chọn chuyên ngành) sẽ từ 25/7 đến 31/7/18.

»Xem thông báo

} --%>