Xin chào: Khách
THÔNG BÁO v/v ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HK2 2017-2018
Ngày đăng : 30/10/2017 16:46:00
    
»Xem thông báo

Các mốc thời gian SV cần lưu ý:

+ Từ 14/11/2017 đến 21/11/2017: SV đăng ký HP trực tiếp trên Website quản lý đào tạo quanly.pdu.edu.vn.

+ 01/12/2017: Thông báo kết quả đăng ký

+ 04/12/2017 đến 08/12/2017: SV đăng ký bổ sung trực tiếp tại Phòng Đào tạo.

+ SV chỉ được học theo các lớp HP đã đăng ký, không được thay đổi lớp HPCÁC TIN BÀI KHÁC
THÔNG BÁO NỘP TIỀN HỌC PHÍ HK HÈ
low dose naltrexone ldn click naltraxone implant
side effects low dose naltrexone mikemaloney.net naltrexone for opiate withdrawal
opioid blocker injection does naltrexone help with opiate withdrawal naltrexone fda approval
low dose naltrexone hair loss myjustliving.com naltrexone and drinking alcohol
(15/03/2017 15:32:00)
} --%>