Xin chào: Khách
THÔNG BÁO v/v ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HK2 2017-2018
Ngày đăng : 30/10/2017 16:46:00
    
»Xem thông báo

Các mốc thời gian SV cần lưu ý:

+ Từ 14/11/2017 đến 21/11/2017: SV đăng ký HP trực tiếp trên Website quản lý đào tạo quanly.pdu.edu.vn.

+ 01/12/2017: Thông báo kết quả đăng ký

+ 04/12/2017 đến 08/12/2017: SV đăng ký bổ sung trực tiếp tại Phòng Đào tạo.

+ SV chỉ được học theo các lớp HP đã đăng ký, không được thay đổi lớp HP} --%>