Xin chào: Khách
THÔNG BÁO v/v ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HK1 2017-2018
Ngày đăng : 21/07/2017 19:29:00
    
»Xem thông báo
Các mốc thời gian SV cần lưu ý:

+ Từ ngày 24/7/2017 đến ngày 31/7/2017: Sinh viên đăng ký học phần trực tiếp trên trang Web quản lý đào tạo.

+ Ngày 03/8/2017: Công bố danh sách các học phần tự chọn của từng ngành đào tạo.

+ Ngày 07/8/2017 đến hết ngày 11/8/2017: SV đăng ký bổ sung tại Phòng đào tạo.

CÁC TIN BÀI KHÁC
THÔNG BÁO NỘP TIỀN HỌC PHÍ HK HÈ
low dose naltrexone ldn click naltraxone implant
side effects low dose naltrexone mikemaloney.net naltrexone for opiate withdrawal
opioid blocker injection does naltrexone help with opiate withdrawal naltrexone fda approval
low dose naltrexone hair loss myjustliving.com naltrexone and drinking alcohol
(15/03/2017 15:32:00)
Thông báo v/v tổ chức học kỳ hè cho sinh viên theo học chế tín chỉ
naltrexone definition site uses of naltrexone
whats ldn alcohol implant treatment ldn naltrexone
vivitrol and drinking www lowdosenaltrexone org low dose naltrexone online pharmacy
naltrexone hydrochloride tablets house.raupes.net naltrexone buy uk
(20/02/2017 08:40:00)
Thông báo V/v thực hiện các quy định điều kiện về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để xét cấp bằng tốt nghiệp đối với HSSV
early pregnancy termination options hummerseg.com.br birmingham abortion clinic
naltrexone hydrochloride tablets link naltrexone buy uk
(04/01/2017 15:00:00)