Xin chào: Khách
THÔNG BÁO v/v ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HK1 2017-2018
Ngày đăng : 21/07/2017 19:29:00
    
»Xem thông báo
Các mốc thời gian SV cần lưu ý:

+ Từ ngày 24/7/2017 đến ngày 31/7/2017: Sinh viên đăng ký học phần trực tiếp trên trang Web quản lý đào tạo.

+ Ngày 03/8/2017: Công bố danh sách các học phần tự chọn của từng ngành đào tạo.

+ Ngày 07/8/2017 đến hết ngày 11/8/2017: SV đăng ký bổ sung tại Phòng đào tạo.

} --%>