Xin chào: Khách
Thông báo v/v tổ chức học kỳ hè cho sinh viên theo học chế tín chỉ
naltrexone definition site uses of naltrexone
whats ldn alcohol implant treatment ldn naltrexone
vivitrol and drinking www lowdosenaltrexone org low dose naltrexone online pharmacy
naltrexone hydrochloride tablets house.raupes.net naltrexone buy uk
Ngày đăng : 20/02/2017 08:40:00
    

SV cần lưu ý các mốc thời gian quan trọng:
• SV đăng ký Online từ 23/02/2017 đến 08/3/2017 (vào mục Kế hoạch học tập » Yêu cầu mở lớp)
• SV nộp tiền (cho những học phần được phép mở) vào cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 (Sẽ có thông báo cụ thể sau)
• SV được phép đăng ký bổ sung (nộp đơn tại phòng Đào tạo) từ: 17/4 đến 21/4/2017. Lưu ý chỉ đăng ký những môn có thể mở lớp và tổng số môn đăng ký của SV không quá 5.
• Danh sách chính thức sẽ thông báo vào ngày 02/5/2017

CÁC TIN BÀI KHÁC
THÔNG BÁO NỘP TIỀN HỌC PHÍ HK HÈ
low dose naltrexone ldn click naltraxone implant
side effects low dose naltrexone mikemaloney.net naltrexone for opiate withdrawal
opioid blocker injection does naltrexone help with opiate withdrawal naltrexone fda approval
low dose naltrexone hair loss myjustliving.com naltrexone and drinking alcohol
(15/03/2017 15:32:00)
Thông báo V/v thực hiện các quy định điều kiện về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để xét cấp bằng tốt nghiệp đối với HSSV
early pregnancy termination options hummerseg.com.br birmingham abortion clinic
naltrexone hydrochloride tablets link naltrexone buy uk
(04/01/2017 15:00:00)
Kết quả xét học tiếp 2016-2017 (niên chế) và cảnh báo học tập (tín chỉ) (HKII 2015-216)
terminating early pregnancy hummerseg.com.br abortion websites
coupon for cialis rftrack.net prescription savings cards
coupon for cialis coupons for prescriptions prescription savings cards
early pregnancy termination options hummerseg.com.br birmingham abortion clinic
how to get abortion does abortion hurt abortion in canada
discount drug coupon coupon cialis drug discount coupons
implant for alcohol abuse sigridw.com naltrexone classification
(16/09/2016 09:46:00)
Thông báo V/v điều chỉnh lịch thi HP1 và HP2 môn Giáo dục quốc phòng- An ninh đối với các lớp chính quy bậc ĐH khóa 14 năm học 2016-2017
cialis 20 cialis cialis 20
post abortion pill abortion pill is murder definition of abortion pill
acetazolamide cerebral edema acetazolamide acetazolamide cerebral edema
cialis.com coupons printable cialis coupon printable cialis coupon
early pregnancy termination options hummerseg.com.br birmingham abortion clinic
pill abortion abortion clinics in baton rouge about abortion
lilly coupons for cialis lilly cialis coupon prescription card discount
how much does naltrexone cost site natroxone
ldn for ibs naltrexone otc opiate implant
heroin detox naltrexone adverse effects low dose naltrexone lyme
sulfasalazin feber sulfasalazin pris sulfasalazin 300
(19/08/2016 14:34:00)