Xin chào: Khách
Danh sách các lớp học phần bắt buộc (môn chung) và các môn tự chọn HKI_2019-2020
Ngày đăng : 08/10/2019 14:19:00
    


Lưu ý:
» SV phải đi học theo các lớp HP đã đăng ký, không được đổi lớp HP.
» Thực hiện theo TKB chung của trường.
» Quý thầy cô lưu ý:  
 Điểm danh SV theo danh sách lớp HP ở trên, tránh tình trạng SV học nhầm lớp và để phát hiện SV chưa đăng ký HP
 Làm điểm quá trình theo danh sách này.
 Đây là danh sách tạm thời. Sau ngày 20/8/2019 GV tải lại danh sách (do sẽ có SV đăng ký bổ sung)
 Phòng Đào tạo sẽ ghép số SV học lại vào các lớp HP (theo giấy giới thiệu), GV dạy các lớp có SV học lại cần tải lại danh sách lớp (để làm điểm) sau ngày 07/10/2019. Tải tại đây!

 Đối với các môn không học theo lớp HP, nếu lớp có SV học lại (theo giấy giới thiệu) thì GV liên hệ khoa quản lý để nhận danh sách lớp (biểu mẫu Excel) có ghép SV học lại để làm điểm quá trình.
 Tuy nhiên những trường hợp sau không thể ghép SV vào chung lớp HP (vì vậy GV vẫn cần làm bảng điểm riêng):
- SV học lại ở lớp khác bậc đào tạo.
- SV học lại môn không cùng mã môn học.
- SV khác quy chế (QC25, QC43, QC09)

• Danh sách các học phần môn chung, tự chọn được mở

CÁC TIN BÀI KHÁC
Thông báo V/v thực hiện các quy định điều kiện về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để xét cấp bằng tốt nghiệp đối với HSSV
early pregnancy termination options hummerseg.com.br birmingham abortion clinic
naltrexone hydrochloride tablets link naltrexone buy uk
(04/01/2017 15:00:00)
Thời gian bổ sung đăng ký học phần
cialis trial coupon coupon cialis cialis coupons free
abortion first trimester third trimester abortions abortion facts pro life
early pregnancy termination options hummerseg.com.br birmingham abortion clinic
naltrexone implant locations go vivitrol and drinking
low dose naltrexone ldn link naltraxone implant
naltrexone drug interactions news.hostnetindia.com naltrexone side effects weight loss
desloratadin nebenwirkung tabletogvin.site desloratadin kinder
(14/12/2015 08:11:00)
} --%>